Đã đăng vào 19-08-2019

LÊ VĂN PHÚ

Backlink đơn giản là Liên kết ngược còn được biết với các thuật ngữ như incoming link, inbound link, inlink, và inward link, là những liên kết hướng tới website hoặc trang web. Trong thuật ngữ link cơ bản, backlink là mọi link được nhận từ các website như trang web, thư mục, website hoặc tên miền ở mức cao nhất từ những web khác nhau.
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.